Hakkımızda

HAKKINDA

1978 Tarihinde kurulan  Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı; milli, manevi ve kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı, iyi ahlak sahibi, manevi değerleri özümseyen, ilim ve fazilet sahibi, ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken ve aydın bir nesil yetiştirmek gayesiyle yola çıkmış, kuruluşundan bugüne kadar binlerce insanın yetişmesine katkı sağlamıştır. Vakfımızın eğitim faaliyetlerinin daha sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Güneysu Okulları ismiyle bu kutlu yolda ki çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz.

 Eğitim anne karnında başlayan, ve insan hayatının bütün evrelerinde dinamik bir şekilde devam eden ulvi bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı olarak ilerlemesi için, insan hayatının her döneminde yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu  sorumlulukların çağın şartlarına göre tayin ve tespit edilmesi, eğitim serüveninde kazandırılması gereken farkındalıklar için çok önemli bir yer teşkil etmektedir.

Bu noktada kişinin var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, estetik bir bakış açısına sahip, bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen insanlar yetiştirme arzusundayız.

Ön Kayıt Başvuru Formu

Her öğrenci bir yıldızdır.
Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

HEMEN ARA