BİLGİ ve KAYIT İÇİN

.

Bilgi Ve Kayıt İçin

Veli Adı Soyadı
E-Posta
Telefon
Öğrenci Adı Soyadı
Kademe Seçiniz

İlkokul Kabul Süreci

Kabul ve değerlendirme sürecinde 1. sınıf aday öğrenciler akademik sınava tabi tutulmaz; atölye çalışmaları uygulanır. Başvuruların yapılması halinde; aday öğrenci görüşmeye davet edilir. Sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

2. 3. ve 4. sınıf başvuruları için akademik sınav uygulanır, sonrasında rehberlik değerlendirmesi yapılır.

2. 3. ve 4. sınıflar için kısıtlı kontenjanımız vardır. Burs imkânı yoktur.

Ortaokul Kabul Süreci

Ortaokul öğrenci kabul sürecindeki ilk adım; bireysel akademik sınavdır. Gerçekleştirilen bireysel akademik sınavda, aday öğrencilerin mevcut müfredata hâkimiyetlerinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür.

Aday öğrencinin sınavda olduğu saat aralığında, veliler için bilgilendirici bir okul tanıtım programı düzenlenir. Bu program kapsamında GÜNEYSU OKULLARI yönetim kadrosu, okulların felsefesini ve işleyişini paylaşır, aday velilerin okul ile alakalı sorularını yanıtlar.

Öğrencinin akademik sınavdan beklenen başarıyı göstermesi halinde, GÜNEYSU OKULLARI rehberlik birimi uzmanları; aday öğrenci ile velisini daha yakından tanımak üzere görüşmeye davet eder. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması ile aday öğrenci okul kaydı yaptırmaya hak kazanır.

Şayet aile burs talebinde bulunduysa; vakfın yöneticileri ile burs görüşmesi yapmak üzere kendilerine bir kez daha randevu verilir, bu görüşmenin ardından değerlendirme süreci nihayete erer.

5. sınıf dışındaki öğrenci kabullerinde kontenjanları kısıtlıdır. Burs imkânı yoktur.

Burs Koşullarımız

GÜNEYSU OKULLARI uygulanan burs politikası öğrencilere eşit haklar sağlamak üzerine kuruludur. Burs görüşmeleri, öğrenci kabul sürecinin bir parçasıdır. Bu sebeple ortaokul öğrencisinin bireysel akademik sınavı, ilkokul öğrencisinin ise yapılan atölye çalışmalarını ve tüm süreçleri olumlu tamamlamış olması şarttır. GÜNEYSU OKULLARI öğrencilerine sağladığı burs imkânının oranları çeşitlilik göstermektedir. Bu oranların belirleyici faktörü ailenin gelir durumu, öğrencinin performansı ve burs kontenjanlarıdır. Yapılan akademik sınav bir bursluluk sınavı değildir; fakat burs oranının belirlenmesinde öğrencinin bu sınavda göstermiş olduğu başarı da etkilidir. Vakfın sağladığı burs desteği, yalnızca eğitim masraflarını karşılamaktadır. Öğrencinin kitap, kırtasiye, kıyafet, servis veya yemek gibi ikincil masraflarını karşılamak ailenin sorumluluğundadır. Tüm bunlara ek olarak GÜNEYSU Okullarında okuyan kardeşlere % 5 indirim, kendi bünyesinde çalışan personellerin çocuklarına ise % 50 oranında burs imkânı sunmaktadır.

Sanat Bursu- Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatsal gelişim alanlarını da destekliyoruz. Sanat alanında farkındalık oluşturmak, sanatı yaşam biçimi haline getirmek ve kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımak için bu alanda yetenekli öğrencileri kapsar.

Başvuru Şartları

  • Okulda eğitim yılı boyunca sanat kulüplerinde yer alan,

  • Ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye sahip olan,

  • BİLSEM ya da benzeri MEB Bakanlığına bağlı kurumlarda üç yıl boyunca eğitim aldığını belgeleyenler burstan faydalanabilir.

  • Gerekli şartları sağlayan öğrenciler; uygulama sınavına katılacaktır.

  • Burs sanat kurulu tarafından değerlendirilerek neticelendirilir.

Devam Şartları

Eğitimi boyunca okulda yapılan sanat etkinliklerinde etkin rol oynaması, ulusal yarışmalara katılarak başarı sağlaması ve her sene kişisel sergiler açması durumunda burs devam edecektir.

Bursun Şartları

Öğrenci okulda gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere katkı sağlayamaz, her sene düzenli olarak yarışmalara katılmayıp, kişisel sergiler düzenleyemezse bursu iptal olur.

Beden Eğitimi ve Spor

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarının gelişimini de destekliyoruz. Burs imkânı; spor alanında farkındalık oluşturmak, beden ve ruh sağlığı gelişimini desteklemek ve sporu yaşam biçimi haline getirmelerine fırsat tanımak adına bu alanda yetenekli öğrencileri kapsar.

Devam Şartları

GÜNEYSU OKULLARI Okullarında faaliyet gösteren branşlarda ya da olimpik spor branşlarında derece alması ya da milli sporcu olmuş olması, Ulusal yarışmalarda derece elde edenlere, son 2 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, GÜNEYSU OKULLARI’nı temsil ederek katıldıkları ulusal yarışmaları ilk üçte yer alarak başarılı olması halinde bir sonraki eğitim öğretim yılında, okul ve vakıf yönetiminin değerlendirmeleri sonucu burs almaya hak kazanır. Her eğitim öğretim yılında, öğrencinin Okul Takımı oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir.

Bursun Şartları

Burs hakkı kazanan öğrenci, kabul edilmeyen öğrenci davranışlarını yapmaz. Öğrenci disiplin kuruluna sevk edilip uzaklaştırma cezası alırsa ve yılsonu Güneysu okullarında öğretmenler kurulu tarafından uzaklaştırma cezası kaldırılmazsa, burs hakkını kaybeder. Öğrenci her sene sportif başarısını devam ettirmekle sorumludur. Öğrenci okuldaki takım çalışmalarına aktif katılım sağlamak zorundadır. Bu davranışları gerçekleştirmeyen öğrencilerin bursu iptal edilir.

Sanat Bursu- Müzik Bursu

Okulumuz müzik kültürünün bir adım öteye taşınması ve okulumuzun kamuoyuna sanat yönüyle ön plana çıkar mahiyette yansıtılması için kendilerini müzik alanında geliştiren öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Müziği aynı zamanda bir ihtisas sahası olarak gören ve bu anlamda çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin, müzikteki başarıları tespit edilerek burs imkânlarından faydalandırılacaktır.

Başvuru Şartları

Müzik alanında ulusal yarışmalarda dereceye girmiş olması, Okul içerisinde ve okul dışında enstrümanı ile solo performans yaparak konser vermiş olması şartı aranır. Gerekli koşullardan birini sağlayan öğrencilerin müzik bilgisi, genel müzik kültürü, temel duyumu, ses ve enstrüman seviyesinin tespiti için sınav yapılacaktır.

Devam Şartları

Okul içi ve dışında gerçekleşecek olan etkinliklerde aktif rol oynaması,GÜNEYSU OKULLARI Müzik Topluluğuna devam etmesi, Yıllık sanatsal etkinlik sunumu yapması, Seviyesinin tespiti noktasında her dönem bir kez olmak şartıyla zümre tarafından sınava tâbî tutulur.

Bursun iptali

Öğrenci, GÜNEYSU OKULLARI Müzik Topluluğundan ayrılırsa ve yıl içerisinde seviyesi yeterli bulunmazsa ve hedeflenen yıllık etkinlik düzeyini gerçekleştiremeyip, eğitim programının gerisinde kalırsa, bursu iptal olacaktır.

HEMEN ARA